Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: Adam Hendrik Wiezehaan (dstpl:)
naam: Johannes Bart van Wijk (dstpl:)
naam: Hermanus Wouda (dstpl:)
naam: Hermanus Johannes Nicolaas Smits (dstpl:)
naam: Hermanus Theodorus Hubertus Everard (vrijw: kort-dienstverband)
Datum document:1924
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1108
Deel:1924, militairen, ingedeeld naar legeronderdeel, en burgers, volgnummers 1 - 332