Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: M.J. Taekema (Sergeant)
naam: C.J. Scholte (Sergeant)
naam: J.W. Blokland (4/8/1905, Soldaat)
naam: J. Cuvelier (26/2/1905, Soldaat)
Datum document:1925
Wandelgroep: 10e Regiment Infanterie
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1110
Deel:1925, militairen, ingedeeld naar legeronderdeel, en burgers, volgnummers 1 - 401