Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.H. Couzij (2e Luitenant)
naam: P.B. Post (Dienstplichtige)
naam: D. van der Zwaag (Dienstplichtige)
naam: P. Janssen (Dienstplichtige)
naam: L.W. Bollebakker (Dienstplichtige)
naam: P.J. Karremans (Dienstplichtige)
naam: W. Pama (Dienstplichtige)
naam: W. Raadsveld (Dienstplichtige)
naam: A. van Rozen (Dienstplichtige)
naam: C.Th. Schaaf (Dienstplichtige)
naam: L. Sinnema (Dienstplichtige)
naam: W. Visser (Dienstplichtige)
naam: P.H. Wertheim (Dienstplichtige)
naam: J. Visser (Wachtmeester)
naam: J.L.B. Sertons (Wachtmeester)
Datum document:1925
Wandelgroep: 5e Regiment Veld Artillerie
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1111
Deel:1925, militairen, ingedeeld naar legeronderdeel, en burgers, volgnummers 402 - 759