Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J. Jansen (Soldaat)
naam: G.J. Ente (Soldaat)
naam: A.J. van de Logt (Soldaat)
Datum document:1925
Wandelgroep: Artillerie paardendepôt
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1111
Deel:1925, militairen, ingedeeld naar legeronderdeel, en burgers, volgnummers 402 - 759