Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: R. Pikkert (marech.)
naam: S.J. Mellema (18/9/1902, marech.) (Woonplaats: Dokkum)
naam: A.J. Mondriaan (marech.) (Woonplaats: Assen)
naam: R. Zijlstra (marech.) (Woonplaats: Assen)
naam: P. de Jonge (marech.) (Woonplaats: Meppel)
naam: C.A. Smallegange (marech.)
naam: M.C. Budding (marech.)
naam: E. Riemersma
naam: H. de Jonge (Opp. wachtmeester) (Woonplaats: Emmer-compascum)
naam: J.H.B. Reynders (18/12/1902, marech.)
naam: J. Lauers (marech.) (Woonplaats: Emmer-compascum)
naam: S. Snijders (marech.)
naam: H. Visser (marech.)
Datum document:1925
Wandelgroep: 4e Divisie Koninklijke Marechaussee
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1111
Deel:1925, militairen, ingedeeld naar legeronderdeel, en burgers, volgnummers 402 - 759