Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.G. Maas (Soldaat)
naam: C. van Hijnen (Soldaat)
naam: H. Prins (Soldaat)
Datum document:1925
Wandelgroep: 5e Compagnie Politietroepen
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1111
Deel:1925, militairen, ingedeeld naar legeronderdeel, en burgers, volgnummers 402 - 759