Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: W.D. van Loen (30/5/1905, Dienstplichtige)
naam: R. Zuidema (31/12/1905, Dienstplichtige)
naam: R. Groenewoud (6/11/1905, Dienstplichtige)
naam: Horst (Korporaal)
naam: Koenen (Dienstplichtige)
Datum document:1926
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1113
Deel:1926, militairen, ingedeeld naar legeronderdeel, en burgers, volgnummers 416 - 808