Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: W. de Bruijn (3/3/1906, dienstplichtig soldaat)
naam: A. Buitenhuis (Sergeant)
naam: E.H. Mulder (5/12/1905, Dienstplichtige)
naam: H.H. Winters (Sergeant)
naam: F.G. Waanders (15/5/1905, Dienstplichtige)
naam: H.W.R.C. Raak (13/11/1906, Dienstplichtige)
naam: J.C. Loonen (23/10/1905, Dienstplichtige)
naam: N.H. Frank (12/9/1906, Dienstplichtige)
naam: G.B. Leeftink (22/8/1906, Dienstplichtige)
naam: B. Wevers (5/8/1906, Dienstplichtige)
Datum document:1926
Wandelgroep: 11 R.I.
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1113
Deel:1926, militairen, ingedeeld naar legeronderdeel, en burgers, volgnummers 416 - 808