Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: C.J. Zwaansdijk (11/2/1908, dienstplichtig soldaat)
naam: J.P.W. van der Water (22/8/1908, dienstplichtig soldaat)
naam: H.C. van der Heijden (25/5/1908, dienstplichtig soldaat)
naam: H.K. Brandhorst (2/2/1908, dienstplichtig soldaat)
naam: M.J.J. Hamers (2/9/1908, dienstplichtig soldaat)
naam: Sj. Hoekstra (10/5/1908, dienstplichtig soldaat)
naam: C. van Tijen
Datum document:1928
Wandelgroep: 1e Stormschool
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1116
Deel:1928, militairen, ingedeeld naar legeronderdeel, en burgers, volgnummers 110 - 690