Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: G. Maasbommel (23/11/1904, reserve sergeant tit. 3 R.I.) (Woonplaats: Bergen o/Zoom)
Datum document:1928
Wandelgroep: Verspreide Onderoffie. 40 K.M.
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1116
Deel:1928, militairen, ingedeeld naar legeronderdeel, en burgers, volgnummers 110 - 690