Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: K.A. van den Broek (11/4/1907, Dienstplichtige)
naam: B.G. Mullenders (3/2/1907, Dienstplichtige)
naam: Schaap (huzaar)
Datum document:1928
Wandelgroep: 3e Half Regiment Huzaren
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1117
Deel:1928, militairen, ingedeeld naar legeronderdeel, en burgers, volgnummers 691 - 1215