Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: E. Vonk (banketbakker) (Woonplaats: Den Haag)
naam: P. Vroegop (Electricien) (Woonplaats: Den Haag)
naam: C.A. Polak (ondern.) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: J. Vos (Boekbinder) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: W. de Haas (Slager) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J.C. Haarlem (agent van politie) (Woonplaats: Den Haag)
naam: W.H. Westerveld (brigadier van politie) (Woonplaats: Den Haag)
naam: van Willigen (Inspecteur van Politie) (Woonplaats: Den Haag)
naam: G.J. Thijssen (Inspecteur van Politie) (Woonplaats: Den Haag)
naam: D. Vleghert (agent van politie) (Woonplaats: Den Haag)
naam: G. Mak (agent van politie) (Woonplaats: Den Haag)
naam: A.C. de Willigen (agent van politie) (Woonplaats: Den Haag)
naam: K. Vis (agent van politie) (Woonplaats: Den Haag)
naam: E. Hollander (agent van politie) (Woonplaats: Den Haag)
naam: P. Keur (agent van politie) (Woonplaats: Den Haag)
naam: G.J. Ansink (agent van politie) (Woonplaats: Den Haag)
naam: L. Apon (agent van politie) (Woonplaats: Den Haag)
Datum document:1928
Wandelgroep: Burgers
Wandelgroep: Oranje Nassau
Wandelgroep: Haagsche Politie Sportvereeniging
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1117
Deel:1928, militairen, ingedeeld naar legeronderdeel, en burgers, volgnummers 691 - 1215