Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: M. de Bruin (29/4/1906) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: H.H. Winters (16/12/1890) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: A. de Bruin (11/10/1900) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: W.H.E. Maalsen (6/12/1894) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: J.H.A. Wetemans (13/7/1906) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: J.W. Wittekamp (10/5/1907) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: J.G.P. Peeters (16/6/1910) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: S.T.J. Schipperhein (19/1/1907) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: G.J. Hopman (12/12/1906) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: H.W. Janssen (1/2/1881) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: G. Smit (27/2/1909) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: P. van Cleef (5/3/1903) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: P.C. Bladergroen (26/5/1902) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: H.A.V. van den Donk (28/6/1906) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: A.A.J.M. Willems (15/9/1909) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: G.H.D. Brinkhoff (17/8/1902) (Woonplaats: Nijmegen)
Datum document:1928
Wandelgroep: Burgers
Wandelgroep: Nijmeegsche Korfbal en athletiek Ver. "Noviomagum"
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1117
Deel:1928, militairen, ingedeeld naar legeronderdeel, en burgers, volgnummers 691 - 1215