Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: Richard Crook (29/1/1894, capt.)
naam: Frank. R. Scott (9/1/1896, vice capt.)
naam: Charles W. Absom (30/12/1911)
naam: Joseph W. Lambert (4/6/1900)
naam: A. Laycock (3/12/1910)
naam: Robert J. Martin (28/9/1892)
naam: Alfred D. McSweeney (22/6/1903)
naam: George Shenton (22/6/1910)
naam: Stanley W. Bryant (17/2/1912)
naam: Charles W. Hatch (27/1/1907)
naam: Mark C. Bell (29/6/1903)
naam: E.H. Neville (official)
Datum document:1928
Wandelgroep: Engeland (Road Walking Association)
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1118
Deel:1928, buitenlandse deelnemers, ingedeeld per nationaliteit