Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: G.J. van Roon (16/6/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: J.P. de Visser (1/9/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: J.F. Jonker (29/7/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: J. van Opijnen (27/7/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: G. Pronk (27/11/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: G.J. Schermer (30/10/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: L.H. Pinkaers (24/1/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: A. Witpeerd (19/3/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: W.H. Franssen (24/3/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: F.P. Peyster (Sergeant)
naam: Anthony Jonckheer
Datum document:1929
Wandelgroep: Grenadiers
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1119
Deel:1929, militairen, ingedeeld naar legeronderdeel, en burgers, volgnummers 61 - 749