Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: C.J. Marijnissen (8/12/1909, dienstplichtig sergeant)
naam: S.H. Aartsen (10/12/1909, dienstplichtig sergeant)
naam: W. Hakstege (16/4/1909, dienstplichtig sergeant)
naam: L. Lunteren (4/8/1909, dienstplichtig sergeant)
naam: J.M. Markgraaf (10/10/1909, dienstplichtig sergeant)
naam: J.W.H. Schute (21/7/1909, dienstplichtig sergeant)
naam: J.H.F. Vencken (7/3/1909, dienstplichtig korporaal)
naam: C.F. Vriesen (7/9/1909, dienstplichtig korporaal)
naam: J.B. van Engelen (23/6/1909, Sergeant)
naam: J.C. Quirijnen (23/8/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: M.W. Netten (27/4/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: C.N. Rekkers (23/4/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: B.H. van Ooyen (11/2/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: C. Werps (10/10/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: C.J. van Laarhoven (10/2/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: J.P. Kusters (1/6/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: P.D. Vermeulen (15/3/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: A.J. van Kraay (16/10/1909, dienstplichtig soldaat)
Datum document:1929
Wandelgroep: 17e Regiment Infanterie
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1119
Deel:1929, militairen, ingedeeld naar legeronderdeel, en burgers, volgnummers 61 - 749