Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A.S.R. Schuiling (1e Luitenant)
naam: F. Naerebout (24/10/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: C.P.J.H. Bootz (27/6/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: H. van Wijk (9/9/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: J.P.A. Koks (23/12/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: W.Ch. Moes (24/3/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: I. Bitter (Soldaat)
Datum document:1929
Wandelgroep: Korps Luchtdoel Artillerie
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1119
Deel:1929, militairen, ingedeeld naar legeronderdeel, en burgers, volgnummers 61 - 749