Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.H. Jochim van Nootdorp (Woonplaats: Arnhem)
naam: J.M. Deegenaar (Handelaar) (Woonplaats: Beverwijk)
naam: J.F.L. Fontein (Woonplaats: Rotterdam)
naam: M. van den Brun (Timmerman) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J.H. van der Meulen (kantoorbediende) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J. ter Meulen (Woonplaats: Amsterdam)
naam: Joh. Vos (Boekbinder) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: W.J.G. Hofman (Postbeambte) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J.W. Overweg (winkelier) (Woonplaats: Zwolle)
naam: H.H.J. Frederiks (vet. stud.) (Woonplaats: Zwolle)
naam: J.G. Ojemann (vet. stud.) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: H. Huiteman (vet. stud.) (Woonplaats: Utrecht)
naam: J.W.M. Diemont (vet. stud.) (Woonplaats: Utrecht)
naam: E.J.H. Driessen (marech.) (Woonplaats: Oldenzaal)
naam: W. Kwakkel (bouwk. teeken.) (Woonplaats: Apeldoorn)
naam: C.B.M. Slieker (trambest.) (Woonplaats: Schiedam)
naam: D. Bax (trambest.) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: J.C. Röhner (chem. doct.) (Woonplaats: Utrecht)
Datum document:1929
Wandelgroep: Burgers
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1120
Deel:1929, militairen, ingedeeld naar legeronderdeel, en burgers, volgnummers 750 - 1274