Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: H.W. Brouwer (Woonplaats: Den Haag)
naam: T. Kasemier (Woonplaats: Den Haag)
naam: Th.H.L.C. Kuntze (reserve 1e luitenant Gren. (assuradeur)) (Woonplaats: Den Haag)
naam: A. Druppers (sergeant genie N.I.L.) (Woonplaats: Doorn)
naam: H.R. Teunissen (Koopman) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: H. Brand (Architect) (Woonplaats: Dordrecht)
naam: D. Aarden (Scholier) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: R. van Male (Woonplaats: Rotterdam)
naam: A.W. van Hogendorp (Woonplaats: Rotterdam)
naam: H.F.G. Gudde (Woonplaats: Nijmegen)
Datum document:1929
Wandelgroep: Burgers
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1120
Deel:1929, militairen, ingedeeld naar legeronderdeel, en burgers, volgnummers 750 - 1274