Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.B. Hardy (13/10/1909, dienstplichtig soldaat)
naam: W.F.P. Jansen (30/11/1910, dienstplichtig soldaat)
naam: S. Tuinstra (korporaal hosp. bed.)
Datum document:1930
Wandelgroep: 2e 1 R.O.A.
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1121
Deel:1930, militairen, volgnummers 51 - 832