Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: P. Beers (4/10/1910, dienstplichtig soldaat)
naam: E.A. van Dijk (5/8/1910, dienstplichtig soldaat)
naam: H.H. Homma (18/5/1910, dienstplichtig soldaat)
naam: A. Keesman (16/5/1910, dienstplichtig soldaat)
naam: P.J. Hop (18/5/1910, dienstplichtig soldaat)
naam: H. Vaartier (16/11/1910, dienstplichtig soldaat)
naam: Idema
Datum document:1930
Wandelgroep: R.K.A.
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1121
Deel:1930, militairen, volgnummers 51 - 832