Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A.H. Verhoeven (14/8/1896, Sergeant)
naam: E. Wilderdijk (29/6/1906, Sergeant)
naam: P.Th. Tammen (2/9/1910, Dienstplichtige)
naam: A.J.M. Ponsioen (25/10/1909, dienstplichtig sergeant)
naam: J.W.J. van 't Hof (30/1/1910, Dienstplichtige)
naam: B.G.M. van Elk (2/5/1910, Dienstplichtige)
naam: W.H. Berends (15/2/1910, Dienstplichtige)
naam: A.A. Jansen (24/11/1910, Dienstplichtige)
naam: H.J. van den Brant (6/2/1910, Dienstplichtige)
naam: A.M. Wijnja (30/5/1908, Dienstplichtige)
naam: W. Bastian (30/6/1910, Vrijw. soldaat)
naam: C.J. van Vliet (22/8/1908, vrijw. korporaal)
naam: C.H. Sterk (24/3/1908, vrijw. korporaal)
naam: J.J. Verwaayen (Dienstplichtige)
Datum document:1930
Wandelgroep: 1e Compagnie Hospitaalsoldaten
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1121
Deel:1930, militairen, volgnummers 51 - 832