Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J. Vos (Boekbinder) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J. Overbeke (Woonplaats: Rotterdam)
naam: J.J. van Rijn (Woonplaats: Den Haag)
naam: C. Bos (Woonplaats: Schiedam)
naam: J.W. Overweg (Woonplaats: Zwolle)
naam: H. Tier (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J.A. Edixhoven (Woonplaats: Rotterdam)
naam: J.H. Leenhoff (Vaandr.)
naam: I. Klein (Koopman) (Woonplaats: Eindhoven)
naam: L. van der Brun (Woonplaats: Amsterdam)
naam: C.J. Hanselaar (Woonplaats: Amsterdam)
naam: K.W. Lensvelt (17/8/1905, Student) (Woonplaats: Delft)
Datum document:1930
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1123
Deel:1930, burgers zowel in verenigingsverband als individueel, volgnummers 1934, militairen, volgnummers 26 - 885 - 1628