Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: T. Marinus (26/5/1911, dpl sold)
naam: W.L. Verschragen (sergeant-)
Datum document:1931
Wandelgroep: vervolg
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1124
Deel:1931, militairen, volgnummers 72 - 943