Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.H. Weijts (26/4/1911, dienstplichtig soldaat)
naam: H. Brinkhoff (5/9/1911, dienstplichtig soldaat)
naam: W. Baltus (1/5/1911, dienstplichtig soldaat)
naam: J.B. van der Eijnden (27/10/1911, dienstplichtig soldaat)
naam: J.M. Nijssen (26/6/1911, dienstplichtig soldaat)
naam: P.H.W. van Meegen (7/8/1911, dienstplichtig soldaat)
naam: G.H.H. Reijners (21/2/1911, dienstplichtig soldaat)
naam: G.M. Schippers (Sergeant)
Datum document:1931
Wandelgroep: 13 RI
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1124
Deel:1931, militairen, volgnummers 72 - 943