Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A.P.J. Willemse (14/3/1911, dienstplichtig soldaat)
naam: L. van Boxtel (25/6/1911, dienstplichtig soldaat)
naam: J.F.M. van de Grint (8/1/1911, dienstplichtig soldaat)
Datum document:1931
Wandelgroep: 17 RI
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1124
Deel:1931, militairen, volgnummers 72 - 943