Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: W.A. Feitsma (2e Luitenant)
naam: G.J. Driessen (3/12/1895, Sergeant)
naam: E.P. Busscher (2/3/1912, reserve sergeant tit.)
naam: J.J. Bieringa (6/2/1911, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: L.W. Binkhorst van Oudcarspel en in Koedijk (28/7/1908, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: A. Donkervoort (21/6/1910, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: Ch.L. Doorman (6/7/1910, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: J.G. Ferwerda (15/10/1910, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: P.G. Jager (6/7/1910, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: A.J.W. Kock (23/8/1911, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: W. Soeten (20/7/1910, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: B.S. van der Steen (10/1/1910, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: P.W. Vlietstra (15/1/1911, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: J. Jonker (22/9/1910, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: G.J.P.H. van Hemsbergen (dienstplichtig sergeant tit.)
Datum document:1931
Wandelgroep: School v. Reserve Officieren Onbereden Artillerie
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1124
Deel:1931, militairen, volgnummers 72 - 943