Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J. Gerritsen (1e Luitenant)
naam: A.A.H.J. Crielaers (17/4/1909, dienstplichtig sergeant tit)
naam: J.J.F. Borghouts (5/12/1910, dienstplichtig sergeant tit)
naam: M. de Bolster (2/7/1910, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: C.H.Th. Bruens (29/5/1911, reserve sergeant tit)
naam: J.A. Paulussen (7/4/1910, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: G.F.I. Roetering (13/8/1910, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: W.M. Berkhout (27/4/1910, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: J.H.Th. de Roo (23/9/1911, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: B.H. Slager (16/3/1911, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: C.J. van Tatenhove (11/12/1911, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: A.L.M. Verhoeven (17/2/1910, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: N.A. Westdijk (5/9/1910, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: L. Peute (14/7/1911, dienstplichtig sergeant tit.)
naam: A.P.H. Mourer (22/9/1912, dienstplichtig sergeant tit.)
Datum document:1931
Wandelgroep: School voor Reserve Officieren Infanterie Breda
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1124
Deel:1931, militairen, volgnummers 72 - 943