Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: S. La Rooij (lichtmatroos)
naam: J. van Dijk (lichtmatroos)
naam: C. Gunthardt (lichtmatroos)
naam: C.H. Sleebos (lichtmatroos)
naam: C.W. Struijck (lichtmatroos)
naam: R. Knol (lichtmatroos)
naam: W.A. Jong (lichtmatroos)
naam: D. Blom (korporaal ziekenverpl.)
Datum document:1931
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1125
Deel:1931, militairen, volgnummers 944 - 1405