Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.J. Barendsen (luitnt. kol.)
naam: C.F. Hazenberg (1e luitnt adjt.)
naam: W.A. Spreeuw (adjt. oo instr.)
naam: W. van Mierlo (sergeant maj. instr.)
naam: C.V.J.M. Jurcka (Sergeant)
naam: W.A. Gillich (Sergeant)
naam: L. Wesdijk (Sergeant)
naam: J.H.H. Soree (Soldaat)
naam: J.H. Claessen (Soldaat)
naam: W.C. van Es (Soldaat)
naam: Th. Verschuur (Soldaat)
naam: J.H. Latooij (Soldaat)
naam: J.C. Dirven (Soldaat)
naam: J.G. van der Glas (Soldaat)
naam: R.H. Casemier (Soldaat)
naam: M.A. Drijdijk (Soldaat)
Datum document:1931
Wandelgroep: Koloniale Reserve Nijmegen
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1125
Deel:1931, militairen, volgnummers 944 - 1405