Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J. Nieboer (25/8/1913)
naam: D. Buurman (9/1/1916)
naam: Ch. Kettenis (21/2/1916)
naam: W. Blom (1/1/1916)
Datum document:1931
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1126
Deel:1931, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1406 - 1830