Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.W. Wittekamp (10/5/1907) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: N. Keijzer (8/6/1913) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: G. Maalsen (24/1/1902) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: P. van Cleef (5/3/1903) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: W.F. van Ingen (28/3/1907) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: S.Th.J. Schipperheijn (19/1/1907) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: J. van Groeningen (15/2/1896) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: C. van de Donck (25/9/1902) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: H.H. Winters (16/12/1890) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: E. Pabon (11/7/1909) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: W.F. Storm (19/4/1913) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: J.H.J. Joost (16/12/1905) (Woonplaats: Nijmegen)
Datum document:1931
Wandelgroep: Nijmeegsche Korfbal en Athletiek Vereeniging Noviomagum
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1126
Deel:1931, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1406 - 1830