Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: N. v.d. Wolf (12/6/1905) (Woonplaats: Voorburg)
naam: E. van Reijsen (21/7/1910) (Woonplaats: 's-Gravenhage)
naam: H. Piera (15/1/1911) (Woonplaats: Voorburg)
naam: E. Shipman (28/7/1900) (Woonplaats: Wallington)
naam: J. Vermeulen (4/7/1905) (Woonplaats: 's-Gravenhage)
naam: M.L. Boortman
Datum document:1931
Wandelgroep: "De Vierdaagsche"
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1126
Deel:1931, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1406 - 1830