Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: H.H. Janssens (27/4/1909, 2e Luitenant)
naam: M. van Rijswijk (13/8/1893, sergeant maj.)
naam: J.H. van der Burg (19/12/1897, Sergeant)
naam: D. Bulder (20/5/1897, Sergeant)
naam: F.E. van Delden (17/3/1912, dienstplichtig sergeant)
naam: M. Hendriksen (5/11/1912, dienstplichtig sergeant)
naam: W. van Jaarsveld (6/3/1912, dienstplichtig sergeant)
naam: W. Gunneman (1/1/1912, dienstplichtig sergeant)
naam: Chr. Iliohan (16/4/1912, dienstplichtig sergeant)
naam: G.C. Rutgers (4/11/1912, dienstplichtig soldaat)
naam: B.J. Jansen (21/5/1912, dienstplichtig soldaat)
naam: A. de Vries (20/9/1912)
naam: G. Schipper (23/1/1912, dienstplichtig soldaat)
naam: P. Groeneveld (9/4/1912, dienstplichtig soldaat)
naam: H.F. Kamphuis (8/6/1912, dienstplichtig soldaat)
naam: J.G. van der Veen (29/5/1912, dienstplichtig soldaat)
naam: C. Brouwer (29/3/1912, dpl sold)
Datum document:1931
Wandelgroep: 20e Regiment Infanterie
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1128
Deel:1931, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1406 - 1830