Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: H. Goedkoop (21/3/1906, reserve 1 luitenant jagers)
naam: A.L. Bollen (4/10/1905, reserve 1 luitenant gren.)
naam: J.H. Snellen van Vollenhoven (30/1/1911, reserve 2 luitenant 1 RVA)
naam: J.C. ten Hones (24/7/1911, reserve 2 luitenant 1RVA)
naam: J.J.C. Klep (31/3/1910, reserve 2 luitenant 20 RI)
naam: F.H. Janssen van Raaij (17/9/1912, kornet 2 RVA)
naam: C. van Nimwegen (4/2/1896, sergeant kust art.)
naam: F. Tak (30/9/1905, sergeant 3 RI)
naam: P. Albers (12/8/1902, wachtmeester 7 RVA)
naam: E. Sikkema (6/8/1902, sergeant R jager)
naam: K.F. Henneman (10/2/1910, sergeant R gren.)
naam: O.F. Schell
Datum document:1931
Wandelgroep: Bijzondere Vrijwillige Landstorm Zuid Holland West
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1128
Deel:1931, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1406 - 1830