Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: L.H. van Hertzfeld (7/5/1914) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: A.C. In 't Veld (13/6/1910) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: J. Scheen (3/2/1907) (Woonplaats: Rotterdam)
Datum document:1932
Wandelgroep: Rotterd. Wandelsport Ver.
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1130
Deel:1932, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1254 - 1863