Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A.J. Groote (13/12/1872) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: W. Noteboom (27/7/1915) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: A. Velthoen (10/12/1914) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: P. Dijkman (18/9/1914) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: A.C. de Valk (17/5/1914) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: D. van Herwijnen (2/12/1912) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: P. van Schagen (9/12/1909) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: G. Booy (31/7/1909) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: P.S. Booy (26/9/1911) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: W. Sondermeyer (15/11/1909) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: C. Dalmeyer (26/2/1909) (Woonplaats: Rotterdam)
Datum document:1932
Wandelgroep: Rotterd. Wandelsport Ver.
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1130
Deel:1932, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1254 - 1863