Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.H. Perié (18/3/1909, ingen. chem.) (Woonplaats: 's-Gravenhage)
naam: H.P.M. Broeckx (27/9/1900, candid. not.) (Woonplaats: Ginneken)
naam: A.C. Ruysch van Dugteren (3/12/1912) (Woonplaats: Zonnemaire)
naam: J.C. de Vries (22/1/1909, werkt. k. ingen.) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J. Feitsma (22/1/1884, rechter arr. rechtb.) (Woonplaats: Groningen)
naam: L.J. Noomen (20/6/1898, werkt. k. ingen.) (Woonplaats: 's-Gravenhage)
naam: A. van Straaten (3/11/1908, medisch cand.) (Woonplaats: 's-Gravenhage)
naam: J.G. van der Schaaff (14/4/1883, hoofdc. Prov. Griffie) (Woonplaats: 's-Gravenhage)
naam: F.W. van Hugenpoth (24/4/1900, adv. en proc.) (Woonplaats: 's-Hertogenbosch)
naam: L.G. Liesveld (5/4/1907, Makelaar) (Woonplaats: Hillegersberg)
naam: J.M.C. Bijl (7/10/1909, semi arts) (Woonplaats: Amsterdam)
Datum document:1932
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1131
Deel:1932, burgers individueel, volgnummers 1864 - 2410

Geplaatste reacties:

 01-01-2000

Baron Frans Willem van Hugenpoth (tot den berenclauw) : verzetsstrijder, overleden in 1944 : http://media.leidenuniv.nl/legacy/in-memoriam-1940-1945.pdf