Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: L.J. Thirion (3/11/1901, industrieel) (Woonplaats: Vught)
naam: E.J.B.M. Bönninghausen (26/7/1900, adv. en proc.) (Woonplaats: Oldenzaal)
naam: A.A.H.F. van Hemmen (24/1/1908, Student) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: A. Huisman (20/10/1886, refer. P.T.T.) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: R. van der Woerd (8/8/1888, administr.) (Woonplaats: Paris V)
naam: W.C.A.J. van der Wilde (28/6/1913, techn. stud.) (Woonplaats: Delft)
naam: E.W.R.M. van der Kun (2/2/1894, ambten. O.M.) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: J. van Buuren (20/7/1912, econ. stud.) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: C.B. Labouchere (2/11/1902, griffier b/d rechtb.) (Woonplaats: 's-Hertogenbosch)
naam: C. van Norren (20/9/1912) (Woonplaats: Hilversum)
naam: C.J.J.M. Bruens (4/4/1911, kantoorbediende) (Woonplaats: Venlo)
Datum document:1932
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1131
Deel:1932, burgers individueel, volgnummers 1864 - 2410