Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: W. Boeschoten (15/1/1893) (Woonplaats: Kortenhoef NH)
naam: A.C.G. Stubbe (27/1/1913, kantoorbediende) (Woonplaats: Arnhem)
naam: W. Vleghert (3/1/1897, agent van politie) (Woonplaats: Aerdenhout)
naam: J.G. Beest (19/4/1895, agent van politie) (Woonplaats: Bloemendaal)
naam: H.K. van Kleeff (23/6/1889, agent van politie) (Woonplaats: Bloemendaal)
naam: H.J.R. Lijffering (24/10/1910, Student) (Woonplaats: Leeuwarden)
naam: A.M. Buteijn (20/2/1894, agent van politie) (Woonplaats: Eindhoven)
naam: J.H. Boers (27/7/1888, kantoorbediende) (Woonplaats: Hilligersberg)
naam: W. Kolkman (18/2/1913, leerling monteur) (Woonplaats: Deventer)
naam: J. Zandhuis (3/4/1914, leerling monteur) (Woonplaats: Deventer)
naam: J. van Santen (13/10/1883, Graanhandelaar) (Woonplaats: Rotterdam)
Datum document:1932
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1131
Deel:1932, burgers individueel, volgnummers 1864 - 2410