Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: O.H.A. Waters (7/7/1906, textiel-techniker) (Woonplaats: Arnhem)
naam: A.A. Boudens (11/10/1891, hoofd r.k. mulo school) (Woonplaats: Vlaardingen)
naam: J. Bossenbroek (11/1/1894, telegr. besteller) (Woonplaats: Naarden)
naam: G.J.J. Oldenhof (21/7/1910, bleeker) (Woonplaats: Zwolle)
naam: H.F. Schoonens (5/7/1911, meubelm.) (Woonplaats: 's-Gravenhage)
naam: W.J.A.G Jacob (13/1/1896, Leeraar) (Woonplaats: 's-Hertogenbosch)
naam: A.S. Tuinman (16/4/1901, Notarisklerk) (Woonplaats: Buitenpost Fr.)
naam: E. Viëtor (30/12/1910, magaz. bed.) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: W. Boersma (2/5/1899, Rijksveldwachter) (Woonplaats: Woldendorp gem. Termunten)
naam: W. Vasbinder (22/5/1913, Scholier) (Woonplaats: Zwolle)
naam: André E. de la Porte (30/8/1898, Assuradeur) (Woonplaats: Arnhem)
Datum document:1932
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1131
Deel:1932, burgers individueel, volgnummers 1864 - 2410