Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: G. van Dijk (4/9/1913, dienstplichtig jager)
naam: J. van Veen (24/11/1913, dienstplichtig jager)
naam: J.W. Wolfers (24/12/1913, dienstplichtig korporaal 4e RI)
naam: M.M.J. Pauly (3/5/1912, dienstplichtig korporaal 14e RI)
naam: K. Tanis (28/11/1912, dienstplichtig korporaal 14e RI)
naam: Th.H. van Reysen (Sergeant)
naam: J. Zeepvat (dienstplichtig jager)
naam: A.J.W. de Rek (dienstplichtig jager)
Datum document:1933
Wandelgroep: Jagers
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1132
Deel:1933, militairen, volgnummers 41 - 952