Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.H.J. Timmermans (9/3/1893, s.m.i.)
naam: J.A. Jansen (21/3/1913, dienstplichtig korporaal)
naam: J. Pegels (23/5/1913, dienstplichtig korporaal)
naam: H. Aussoren (10/8/1913, dienstplichtig korporaal)
naam: J.N. van der Wielen (18/9/1913, dienstplichtig korporaal)
naam: A.J.C. Geevers (16/6/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: B. Bremer (14/6/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: G. Kegge (17/6/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: H.C.M. Giesberts (2/2/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: P. de Lang (16/2/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: P.W. Stouthamer (30/4/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: C. van Leeuwen (24/11/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: G. Koetsier (Sergeant)
Datum document:1933
Wandelgroep: 2e Regiment Infanterie
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1132
Deel:1933, militairen, volgnummers 41 - 952