Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J. de Vries (3/1/1910, 2e Luitenant)
naam: J. van Groenestijn (20/4/1913, dienstplichtig korporaal)
naam: M.J.M. Huijgens (29/9/1913, dienstplichtig korporaal)
naam: G.A.S. Tiehuis (23/4/1913, dienstplichtig korporaal)
naam: H.J. Simonnetti (26/12/1913, dienstplichtig korporaal)
naam: H.J. Hollink (6/9/1913, dienstplichtig korporaal)
naam: J.M. van 't Hof (2/3/1913, dienstplichtig korporaal)
naam: G.Ch. Bongers (13/9/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: G.H. Janssen (13/1/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: G. van Doesburg (7/12/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: J.M. ten Tije (31/12/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: H. Kamphuis (26/9/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: L. van Lienden (4/11/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: T.H.J. van Rossum (16/5/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: K. Hanneszen (8/9/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: H. Krechting (2/10/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: H. van Dijkhuizen
naam: P.M. Gijsbers van Wijk (4/5/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: R.G.W. Menting (31/8/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: D. van Daalen (/sergeant)
Datum document:1933
Wandelgroep: 8e Regiment Infanterie (50)
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1132
Deel:1933, militairen, volgnummers 41 - 952