Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: E. Wilderdijk (29/6/1906, Sergeant)
naam: D. Brinkman (30/10/1909, sergeant tit)
naam: C.H. Sterk (24/3/1908, sergeant tit)
naam: C.J. van Vliet (22/8/1908, sergeant tit)
naam: P.A. Jansen (16/5/1910, Korporaal)
naam: C. Kampwart (12/4/1907, Korporaal)
naam: D. v/den Oudenalder (17/2/1913, dienstplichtig korporaal)
naam: J.H. Hoogstraten (21/10/1912, dienstplichtig korporaal)
naam: J.K. Westerdijk (21/1/1913, dienstplichtig korporaal)
naam: A. Kamsteeg (16/3/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: K. Koers (1/6/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: G. Koningsveld (27/1/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: G.J. van Snik (dienstplichtig soldaat)
Datum document:1933
Wandelgroep: 1e en 2e Compagnie Hospitaalsoldaten
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1132
Deel:1933, militairen, volgnummers 41 - 952