Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: C. Bieren (26/1/1898) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: F.L. Carré (1/8/1900) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: C.B. van Dam (29/10/1913) (Woonplaats: Diemen)
naam: C.Th. Dobber (7/12/1911) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: B. Erends (15/7/1909) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: C. Erends (5/3/1912) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: E.G.R. Frenay (16/12/1910) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: A.J.J. Geel (3/1/1881) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: L.M. Goedhart (12/8/1906) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: G.W. Kamperman (26/2/1911) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J.W.H. Kramer (4/11/1910) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: A. Kuipers (25/2/1915) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: H.H. Loggen (9/8/1913) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: B.P. Pardaan (13/9/1914) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: P. Pool (19/11/1914) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J. Ritter (10/2/1913) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: P.C. Schwirtz (24/10/1909) (Woonplaats: Amsterdam)
Datum document:1933
Wandelgroep: Vrijwillige Burgerwacht Amsterdam
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1134
Deel:1933, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1345 - 2033