Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: P. Koremans (6/8/1893, agent van politie) (Woonplaats: Apeldoorn)
naam: L.S. Robaard (27/11/1883, hoofdag. v. p.) (Woonplaats: Apeldoorn)
naam: H. Niemeijer (28/7/1895, agent van politie) (Woonplaats: Apeldoorn)
naam: D.J. van Hemessen (15/8/1892, agent van politie) (Woonplaats: Apeldoorn)
naam: S. Adema (22/12/1902, agent van politie) (Woonplaats: Apeldoorn)
Datum document:1933
Wandelgroep: Politie Apeldoorn
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1134
Deel:1933, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1345 - 2033