Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.H. Berkhout (16/4/1915) (Woonplaats: Den Haag)
naam: M.C. de Boer (28/2/1897) (Woonplaats: Den Haag)
naam: Th. de Boer (8/5/1902) (Woonplaats: Den Haag)
naam: B. Bos (11/11/1901) (Woonplaats: Den Haag)
naam: E. Bronger (2/8/1915) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J.W. van Diggelen (20/2/1894) (Woonplaats: Den Haag)
naam: T.J. v.d. Hulle (18/11/1912) (Woonplaats: Den Haag)
naam: W.F. v.d. Kaay (11/4/1909) (Woonplaats: Den Haag)
naam: T. Roels (3/6/1913) (Woonplaats: Den Haag)
naam: M.Ph.F. Rijnberg (16/1/1906) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J.A. Stam (26/1/1910) (Woonplaats: Den Haag)
Datum document:1933
Wandelgroep: Haagsche Vierdaagsche
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1134
Deel:1933, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1345 - 2033