Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J. van Ginkel (27/6/1913, metaaldr.) (Woonplaats: Delft)
naam: J. Giessen (6/7/1910, kantoorbediende) (Woonplaats: Delft)
naam: J. de Vries (2/5/1909) (Woonplaats: Delft)
naam: G. Nzn Faaij (5/9/1909) (Woonplaats: Delft)
naam: B.A. Alberts (9/8/1910, fotogr.) (Woonplaats: Leiden)
naam: H. v.d. Waals (29/3/1914) (Woonplaats: Leiden)
naam: L.F.L.J. Hartkamp (5/6/1912) (Woonplaats: Leiden)
naam: M.C. Deurloo (20/12/1886, kantoorbediende) (Woonplaats: Haarlem)
naam: D.J. Willemse (Woonplaats: Haarlem)
naam: W. de Ridder (11/1/1914, Bankwerker) (Woonplaats: Haarlem)
naam: P. van de Ham (28/2/1915) (Woonplaats: Haarlem)
naam: F.W. Viehoff (27/10/1907, in- en exporteur) (Woonplaats: Haarlem)
Datum document:1933
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1135
Deel:1933, burgers individueel, volgnummers 2034 - 2722