Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.H. Jochim van Nootdorp (17/3/1908) (Woonplaats: Arnhem)
naam: B. Scholten (6/1/1910) (Woonplaats: Velp (G))
naam: H. Blad (3/11/1908) (Woonplaats: Velp (G))
naam: M. ter Vrugte (29/6/1912, onderw.) (Woonplaats: Oosterbeek)
naam: G.L.W. Schimmel (1/7/1913) (Woonplaats: Oosterbeek)
naam: A. Leijenaar (23/9/1906, ass. laborant) (Woonplaats: Ede (Gel))
naam: G.W. Vervoort (kantoorbediende) (Woonplaats: Utrecht)
naam: J.H. Hetterschij (29/12/1900, Verpleger) (Woonplaats: Utrecht)
naam: H. Brakkee (10/1/1906) (Woonplaats: Utrecht)
naam: F.L. Kroesen (1/9/1913) (Woonplaats: Utrecht)
naam: E. Roelandt (1/6/1893, sergeant genie) (Woonplaats: Utrecht)
naam: K. Wits (1/9/1913, Schilder) (Woonplaats: Utrecht)
Datum document:1933
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1135
Deel:1933, burgers individueel, volgnummers 2034 - 2722